Livano

Wij verzorgen uw Borstprothese

Erkend leverancier van SEMH

Informatie over de borstprotheses

Algemeen
Voor vrouwen die een borstamputatie of een borstsparende operatie hebben ondergaan is het uit medische en emotioneel oogpunt van belang een goed passende prothese te dragen. De keuze is echter niet eenvoudig. Livano te Geldrop heeft meer dan 60 jaar ervaring met het aanpassen en leveren van borstprotheses. Onze medewerksters zijn vakkundig en kunnen u optimaal adviseren.

Na de operatie krijgt u vanuit uw ziekenhuis een voorlopige prothese verstrekt. De voorlopige prothese bestaat uit een hoesje, gevuld met een speciaal soort watten of schuimstof, en is bedoeld voor gebruik direct na uw ziekenhuisopname.

Wilt u hierna overgaan tot aanschaf van uw definitieve prothese, dan zijn wij u graag van dienst.
De definitieve prothese wordt voor 100% vervaardigd uit siliconen. Siliconen is een veelzijdig, milieuvriendelijk materiaal dat het vrouwelijk borstweefsel natuurgetrouw nabootst. Siliconen neemt de warmte van het lichaam over, voelt zacht aan en is bestand tegen chloor en zeewater.

Protheses zijn bij Livano verkrijgbaar in meerdere merken, maten en modellen. Alleen bij goed zittende lingerie komt de prothese goed tot zijn recht. De keuze van een geschikte prothese en bh is afhankelijk van de lichaamsopbouw en van de wijze waarop de operatie is uitgevoerd. Het gewicht van de prothese komt ongeveer overeen met het gewicht van de eigen borst.

Na een borstbesparende operatie of na een borstreconstructie is vaak enige vormcorrectie gewenst. Daarvoor wordt een deelprothese gebruikt. Voor gebruik in het water zijn er ook hele lichte zwemprotheses verkrijgbaar (let wel, niet alle zorgverzekeraars vergoeden deze).

Doorgaans worden reguliere bh’s aangepast om deze geschikt te maken voor het dragen van de prothese. Wij kunnen u echter ook speciale bh’s leveren, evenals speciaal op het dragen van protheses aangepaste zwemkleding.

Levering van de prothese
Wanneer u op advies van uw behandelend arts / specialist een (vervangende) prothese nodig heeft, geldt de volgende werkwijze:

 • De arts vult een formulier in, genaamd “aanvraag machtiging”. Dit formulier geeft u af bij een van onze medewerksters.
 • Wij handelen de nota dan verder voor u af met uw zorgverzekeraar. 
 • Het kan ook voorkomen dat uw zorgverzekeraar enkel akkoord gaat na ontvangst van het machtigingsformulier. Levering zal dan pas plaats vinden nadat wij een schriftelijk akkoord hebben ontvangen van uw zorgverzekeraar. Wij vragen hiervoor uw begrip.

 

De kosten van uw borstprothese worden vergoed tot een maximumbedrag. Het maximumbedrag wordt jaarlijks wettelijk vastgesteld, uw zorgverzekeraar kan u hierover verder informeren.
De aanvullende vergoedingen verschillen per zorgverzekeraar, u vindt hier een overzicht waarop u de aanvullende vergoedingen van de  zorgverzekeraars kunt vergelijken.

Wij leggen een aantal gegevens rondom de levering van u prothese vast in een persoonlijk dossier. Dit is nodig om de afhandeling richting de zorgverzekeraar mogelijk te maken, maar ook om u beter van dienst te kunnen zijn, bijvoorbeeld bij een vervolglevering. U kunt de inhoud van dit dossier altijd bij ons inzien, indien gewenst verstrekken wij een papieren afdruk.

Naast een vakkundig advies om te komen tot de voor u geschikte prothese, verzorgen wij ook de aanpassing op uw bh. Livano heeft haar eigen coupeuses in dienst. Hiervoor brengen wij u een klein bedrag in rekening (tegen kostprijs).

Als u het op prijs stelt is het ook mogelijk om buiten onze openingstijden een afspraak te maken; indien hiervoor een medische noodzaak is (vanwege invaliditeit) kan dit ook bij u thuis.

Leveringsvoorwaarden
Livano hanteert de volgende leveringsvoorwaarden:

 • Levering van een eerste of herhalingsvoorziening voor gangbare maten vindt altijd plaats uit voorraad.
 • Levering van een eerste of herhalingsvoorziening voor uitzonderlijk maten vindt altijd plaats binnen 2 werkdagen (eventueel kunt u beschikken over een leenprothese). In dat geval bestellen wij deze direct bij een van onze toeleveranciers. Mocht bij het passen blijken dat deze niet voldoet, dan bent u uiteraard niet verplicht deze af te nemen.
 • Een levering, waarbij aanpassing plaats vindt op een op voorraad zijnde bh, vindt plaats binnen 2 werkdagen.
 • Een levering, waarbij aanpassingen plaats vindt op een bh die besteld moet worden bij een fabrikant, vindt plaats binnen 5 werkdagen.
 • Ook voor een aangepaste beha geldt uiteraard, dat mocht deze niet voldoen, u niet verplicht bent deze af te nemen.

Gebruik en garantie
Onze leveranciers staan garant voor een hoge kwaliteit. Houdt u echter rekening met het volgende:

 • Wanneer de prothese niet gedragen wordt, dan dient u deze te bewaren in de meegeleverde verpakking. Dit om vormverlies te voorkomen.
 • Spoel de prothese regelmatig af met lauw water en zeep. Plakprotheses kunnen worden gereinigd met speciale vloeistof (bijvoorbeeld Amoena soft-cleanser).
 • Pas op met scherpe voorwerpen. Wees bijv. voorzichtig met het opspelden van broches, ook een haal van een katten- of hondenpoot kunnen de prothese beschadigen. Een dergelijk beschadigde prothese is niet meer te herstellen. Een lichte beschadiging is tijdelijk af te dekken met gewoon plakband.

 

De levensduur van een prothese is gemiddeld 2 jaar. Bij de meeste zorgverzekeraars heeft u derhalve recht om éénmaal in de 2 jaar uw prothese te vervangen. Mocht u binnen deze periode dermate van gewicht veranderen, dan is tussentijdse vervanging een mogelijkheid (na akkoord zorgverzekeraar).

Op alle protheses wordt één jaar fabrieksgarantie verstrekt. Deze garantie is van toepassing op aantoonbare productiefouten, en zijn expliciet niet van toepassing op onzorgvuldig gebruik.

Klachtafhandeling
Mocht u ondanks onze goede zorgen niet tevreden zijn over de door ons geleverde artikelen of het door ons verstrekte advies, neem dan gerust contact op met ons. Wij doen ons uiterste best om samen met u het probleem op te lossen. Onze coupeuse kan eventueel direct, terwijl u wacht, herstelwerkzaamheden uitvoeren.

Wij leven de garantiebepalingen van de fabrikant na: als de kwaliteit van het artikel niet voldoende is omdat er sprake is van aantoonbare materiaalfouten, die optreden binnen de door de fabrikant gestelde garantietermijn, dan ruilen wij het artikel direct in tegen een nieuw exemplaar.

In alle andere gevallen leggen wij het product voor ter beoordeling aan onze leverancier. Als de leverancier ons uitsluitsel geeft, nemen wij direct contact met u op.

Mocht u het met de uitspraak van de leverancier niet eens zijn dan kunt u uw klacht voorleggen aan Erisietsmisgegaan.nl, dit is een onafhankelijke klachtencommissie. Erisietsmisgegaan.nl is een initiatief van de Axell Claims Group B.V.
Klachten voortkomend uit een volledig of incorrect advies, welke naar uw mening door Livano niet juist worden afgehandeld, kunt u uiteraard ook voorleggen aan deze klachtencommissie. Erisietsmisgegaan.nl is bereikbaar via:

Erisietsmisgegaan.nl
Postbus 3045
3760 DA Soest

Erisietsmisgegaan.nl heeft een door de SEMH (zie Erkenningsregeling) geaccepteerde klachtencommissie en voldoet aan de eisen die de SEMH aan een klachtencommissie stelt. U kunt hiermee als cliënt erop vertrouwen dat de klacht zorgvuldig en onafhankelijk wordt behandeld.

Erkenningsregeling
De SEMH (Stichting Erkenningsregeling Leveranciers Medische Hulpmiddelen) is een onafhankelijke organisatie die in samenspraak met de branche, gebruikersorganisaties en zorgverzekeraars eisen opstelt waaraan de leveranciers moeten voldoen.

Erkend leverancier van SEMH

Elk jaar controleert de SEMH aan de hand van een toetsing of de erkende leveranciers aan deze kwaliteitseisen voldoen. Het betreft onder meer eisen op het gebied van bereikbaarheid, uitbesteding van werkzaamheden, voorlichting, opleidingseisen van paskamerpersoneel, bejegening, kwaliteitssystemen, voorraadbeheer, inrichting van de locatie, opbouw klantendossiers, selectie van het hulpmiddel, calculatie en planning, passen en afleveren, nazorg, meting kwaliteit, etc. etc.

Livano dient als leverancier van borstprotheses te voldoen aan de eisen van deze erkenningsregeling.
Meer informatie over de SEMH kunt u vinden op www.semh.info. U kunt de SEMH –bij voorkeur- schriftelijk bereiken via:

Secretariaat Stichting Erkenningsregeling Leveranciers Medische Hulpmiddelen (SEMH)
Postbus 526
2400 AM Alphen aan den Rijn

Telefoon: 0172-414814
Fax: 020 – 524 8118
Email: info@semh.info

Borstkankervereniging Nederland
De Borstkankervereniging Nederland heeft zich 3 speerpunten als doel gesteld: het geven van goede voorlichting op patiëntniveau, het bevorderen van lotgenotencontact en het behartigen van de belangen van borstkankerpatiënten.

Adresgegevens:

BorstkankerVereniging Nederland
Postadres Postbus 8065
3503 RB Utrecht

Bezoekadres Churchilllaan 11, 2e etage
3527 GV Utrecht

Telefoon (030) 291 72 22
Fax (030) 291 72 23

Website: www.borstkanker.nl
E-mail: info@borstkankervereniging.nl

Privacy reglement
Voor het verstrekken van een borstprothese verwerken wij een aantal persoonsgegevens, hiervoor heeft Livano een privacyreglement opgesteld (klik hier voor meer informatie).

Heeft u verder nog vragen?
Op deze pagina hebben wij getracht te informeren over het dragen van borstprotheses in het algemeen en wat u van ons mag verwachten in het bijzonder. Wij zijn ons echter terdege bewust dat wij hiermee niet al uw vragen hebben beantwoord.
Onze medewerksters kunnen u informeren over patientenverenigingen, hoe u in contact kunt komen met de Borstprothese Informatie Centra (BIC) en kunnen u aanvullende informatie verstrekken omtrent ons productaanbod. Zij staan u graag te woord.

Scroll naar boven