Borstprotheses 

Op deze pagina vindt u een overzicht van de meest gangbare borstprotheses. Voor algemene informatie voor draagsters van borstprotheses verwijzen wij naar onze speciale INFOPAGINA. Voor aanvullende of specifieke vragen kunt u zich altijd wenden tot onze gespecialiseerde verkoopsters. Zij zijn graag bereid uw vraag te beantwoorden.